Parodontologija

Parodontologija

Parodontologija…

…je grana stomatologije koja se bavi lečenjem oboljenja parodoncijuma, tj. potpornog aparata zuba. 

Naši zubi su smešteni u viličnim kostima i tu čvrsto stoje zahvaljujući parodoncijumu koga čine:
gingiva ili desni,
cement korena zuba,
alveolarna, tj. vilična kost i 
periodoncijum, odnosno vlakna koja spajaju koren zuba sa viličnom kosti.
U zavisnosti od tkiva u kojem se razvija patološki proces, razlikujemo:
GINGIVITISE – oboljenja desni i 
PARODONTOPATIJE – oboljenja koja zahvataju ceo parodoncijum. 
Oboljenja desni i čitavog parodoncijuma su nekad izazvana mikroorganizmima, a nekad su to manifestacije sistemskih bolesti ili nekih drugih stanja.
Na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i analize snimaka, stomatolog postavlja dijagnozu, prognozu bolesti i određuje adekvatnu terapiju.
U našoj ordinaciji parodontopatiju uspešno lečimo mašinski, ručno i laserom.
Nakon tog bazičnog tretmana, nekad je potrebno i hirurško lečenje.

Zadovoljni pacijenti

“Preporučujem Dr Ivanu i Dr Mariju jer svoj posao rade odlično i odgovorno. Obe su veoma strpljive i ljubazne i zadovoljstvo je razgovarati sa njima. Uvek sam se plašila da odem kod zubara ali sada više ne osećam tako nešto zahvaljujući ordinaciji – INCISIVUS – . Moja topla preporuka”

“Svi u ordinaciji – INCISIVUS – su apsolutno ljupki i ljubazni. Veći deo života sam imala fobiju od zubara ali posle samo jedne posete, zapravo se radujem povratku”

Translate »
Call Now Button