Oralna implantologija

Stomatološka ordinacija incisivus

Oralna implantologija
Oralna Implantologija je grana stomatologije koja ugradnjom implantata pokušava i uspeva da nadoknadi izgubljene, tj. nedostajuće zube.
Prvi pokušaji zamene izgubljenih zuba primenom implantata opisani su pre 1500 godina. Pokušavali su Egipćani, Kinezi, Indijanci iz plemena Maja. U te svrhe su koristili kamen i slonovaču, zlato, drvo, čak i ekstrahovane zube sa leševa.
Ugradnjom implantata se stvaraju uslovi za adekvatnu protetsku rehabilitaciju bezubih i krezubih pacijenata. Ti implantati će nositi nadoknade i biti verna imitacija prirodne situacije u ustima.
O implantatima
Implantati predstavljaju zamenu za koren zuba i koriste se za nadoknadu jednog ili više izgubljenih zuba, kao i rešavanje problema bezubosti.
Izrađuju se od biokompatibilnih materijala, znači da su pogodni za ugradnju u ljudski organizam, ne izazivaju neželjene reakcije ni sistemska oboljenja.
Najčešći materijal od koga se prave je metal titanijum, a ugrađuju se hirurškim putem.
KO JE KANDIDAT ZA UGRADNJU IMPLANTATA?
Da biste izgubljene ili nedostajuće zube nadoknadili implantatima, potrebno je da imate dovoljnu količinu vilične kosti zadovoljavajućeg kvaliteta i da održavate besprekornu oralnu higijenu. Poželjno je da Vam je opšte zdravstveno stanje dobro.
Što bi značilo da nemate nekontrolisani dijabetes, da niste na dugotrajnoj terapiji kortikosteroidnim lekovima, da niste na zračnoj ili citostatskoj terapiji, ali i da nemate problema sa bolestima zavisnosti.
POSTUPAK UGRADNJE IMPLANTATA
Pre terapijske procedure ugradnje implantata, utvrđuje se na osnovu preoperativnog dijagnostičkog postupka da li postoje uslovi za to.
Vrši se detaljan klinički pregled i 3D snimanje zuba kojim se dobija trodimenzionalna slika gornje i donje vilice, samim tim i vrlo precizni podaci o zoni regije u kojoj bi implantati bili smešteni.
Ukoliko postoje uslovi za primenu implantata u terapiji krezubosti ili bezubosti, pristupa se prvoj hirurškoj fazi u kojoj se vrši ugradnja samog implantata u viličnu kost. Implantat se zatvara malim šrafom za zarastanje i rana se ušiva tako da implantat nema komunikaciju sa usnom dupljom. U donjoj vilici implantat ostaje prekriven 3 meseca, a u gornjoj 4- 6 meseci zbog manje gustine vilične kosti i sporije oseointegracije implantata.
U drugoj hirurškoj fazi implantat se hirurški otkriva, uklanja se šraf za zarastanje, postavlja se novi specijalni zavrtanj, tj. kapa za zarastanje koja nam služi za postizanje optimalnog estetskog rezultata.
Potrebno je desetak dana da sluzokoža oko kape zaraste.
Nakon toga se kapa uklanja, postavlja se suprastruktura koja predstavlja nosač buduće nadoknade i od tog trenutka protetski terapija može da počne.
KAKO DA SAČUVATE SVOJE ZUBE I DESNI?
Preventiva stomatologija obuhvata mere koje sprečavaju nastanak bolesti zuba i usta od kojih su najčešće karijes i parodontopatija.
Samo redodovno i pravilno čišćenje zuba, uravnotežena ishrana i eliminacija loših navika mogu sprečiti pojavu karijesa i drugih bolesti zuba. To je ono što Vi možete učiniti za svoje oralno zdravlje.
I pored dobre oralne higijene redovna poseta stomatologu, bar jednom godišnje, je neophodna, zato što kontrolu zuba i detekciju oboljenja može izvršiti samo stomatolog.
Ono što Vam mi pružamo u ordinaciji usmereno na sprečavanje pojave oboljenja usta i zuba su:
  • Zalivanje fisura
  • Profesionalna lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida kako bismo sprečili nastanak karijesa. Zatim
  • Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba ultrazvučnim aparatom kao prevencija nastanka zapaljenja desni, parodontopatije i karijesa.
  • izrađujemo individualne štitnike za zube, ukoliko je potrebno, da bismo sprečili povrede zuba
  • ispravljamo Vaše zube ortodontskim aparatima ili providnim folijama kako bismo Vam omogućili da održavate adekvatnu oralnu higijenu
  • i jako važno je da se stomatološkim pregledom može otkriti oralni karcinom u ranoj fazi.
POSTUPAK UGRADNJE IMPLANTATA
Pre terapijske procedure ugradnje implantata, utvrđuje se na osnovu preoperativnog dijagnostičkog postupka da li postoje uslovi za to.
Vrši se detaljan klinički pregled i 3D snimanje zuba kojim se dobija trodimenzionalna slika gornje i donje vilice, samim tim i vrlo precizni podaci o zoni regije u kojoj bi implantati bili smešteni.
Ukoliko postoje uslovi za primenu implantata u terapiji krezubosti ili bezubosti, pristupa se prvoj hirurškoj fazi u kojoj se vrši ugradnja samog implantata u viličnu kost.
Implantat se zatvara malim šrafom za zarastanje i rana se ušiva tako da implantat nema komunikaciju sa usnom dupljom. U donjoj vilici implantat ostaje prekriven 3 meseca, a u gornjoj 4- 6 meseci zbog manje gustine vilične kosti i sporije oseointegracije implantata.
U drugoj hirurškoj fazi implantat se hirurški otkriva, uklanja se šraf za zarastanje, postavlja se novi specijalni zavrtanj, tj. kapa za zarastanje koja nam služi za postizanje optimalnog estetskog rezultata.
Potrebno je desetak dana da sluzokoža oko kape zaraste.
Nakon toga se kapa uklanja, postavlja se suprastruktura koja predstavlja nosač buduće nadoknade i od tog trenutka protetski terapija može da počne.

Zadovoljni pacijenti

“Preporučujem Dr Ivanu i Dr Mariju jer svoj posao rade odlično i odgovorno. Obe su veoma strpljive i ljubazne i zadovoljstvo je razgovarati sa njima. Uvek sam se plašila da odem kod zubara ali sada više ne osećam tako nešto zahvaljujući ordinaciji – INCISIVUS – . Moja topla preporuka”

“Svi u ordinaciji – INCISIVUS – su apsolutno ljupki i ljubazni. Veći deo života sam imala fobiju od zubara ali posle samo jedne posete, zapravo se radujem povratku”

Translate »
Call Now Button